Йорданис Пападополус – организатор на Almiraman

almiraman

Йорданис Пападополус – организатор на Almiraman

AlmiraMAN е състезание по триатлон, което се провежда в района на Катерини, само на 67 км от град Солун (Северна Гърция). Събитие стартира от любовта и страстта на някои хора към спорта триатлон. Стартът е на плаж Катерини с изглед към залива Термайкос и първия ръкав на Халкидики, докато внушителният Олимп доминира над пейзажа. Първото издание е през 2014 г., а през 2015 г. повечето от най-големите гръцки спортисти участват сред които е и Кроммидас Василис (победител в надпреварата), който е и рекордьор на 18-25 възрастова група в Кона от 1994 г. насам, а Крис Гарефис възрастова група 60-65 е победител в Чикаго ITU World Triathlon Series (септември 2015) както в спринт, така и в олимпийска дистанция. Имаме възможността да интервюираме организатора на това голямо събитие Йорданис Пападопулос. Прочетете по-долу какво е отговорил на нашите въпроси.

 • Здравей Йорданис! За нас е голямо удоволствие, да интервюираме организатор като теб! Изминаха 7 години от старта на първото издание на Almiraman. Разкажи ни как започна всичко в самото начало

На първо място много благодаря за възможността, която ми давате да говоря с вас и изпращам поздравите си на всички приятели в България! Всичко започна, когато през 2013 г. след много години успешни състезания по планинско колоездене триатлон малкият ми син подхвърли идеята: „Татко защо не направим триатлон в нашия град?“, така, че аз започнах и с помощта на много приятели през 2014 г. създадохме първия Almiraman.

 • Almiraman е един страхотен уикенд изпълнен с триатлон. Разкажи ни повече за това как протича всичко

Това е натоварен уикенд, който започва в събота в 10:30 със състезание по плуване в открити води включващо 3 дистанции 1000 м, 2.5 км и 5 км, последвано от церемония по награждаване и в 15:30 имаме състезание по триатлон на almiraFAST (спринт дистанция). В 18:30 се провежда семинар за спортни срещи с треньори, лекари и учени, а в 20:30 е брифингът за всички спортисти и зрители, последвано от Паста парти, следващата сутрин – неделя сутринта в 7:30 ч. стартираме нашата страхотна надпревара на almiraMAN на халф дистанция, в 15:30 имаме церемонията по награждаване и след това парти за всички.

 • Кой може да участва на тези състезания? Колко добре трябва да бъдем подготвени за AlmiraFast или Almiraman? Може ли да участваме в щафета с приятели ако не се чувстваме достатъчно подготвени за цялата дистанция

Всеки може да участва, стига да си е поставил цел и да е взел решението, както добре знаете повечето състезания завършват с ума и сърцето. Тренировките просто ни помагат да бъдем много по-добри по време на състезанието, след финала и на следващия ден или ако се стремим да постигнем личен рекорд. Разбира се, съществува възможност за щафетата за отборно, семейно или дори корпоративно участие, чрез които да затвърдим връзките с нашето семейство, приятели и колеги

 • Almiraman притежава страхотна атмосфера и организация подкрепена от всички доброволци и наблюдаващи. Как мотивирате всички тези хора да отделят от времето си за да подкрепят или просто да гледат състезанието?

Благодаря за милите думи, всичко се дължи на факта, че целият екип работи като едно цяло. Цялата организация се осъществява почти без усилия и на края се усмихваме на това, което сме постигнали. Чувствам се като през първата година и смятам, че това е дълъг път на самоусъвършенстване, чиято цел е да предостави най-доброто на атлетите

 • Тази година имаше много участници от България. Как се развива броят им през годинитие и колко очаквате да има през 2020?

Първите участници от България бяха през 2016 г. и мисля, че бяха много доволни, така че бавно състезанието се разпространи и в българската триатлонска общост. Разбира се помощта на социалните мрежи оказа голяма роля и мисля, че участниците от България са с едно доста положително мнение за нас съдейки по това, че всяка година броят им се увеличава! За 2020 г. определено чакаме повече от миналата година, така че ще се радваме компанията да се разраства, да се опознаваме, да се забавляваме и да се смеем както всяка година.

 • Almiraman е много удобно за нас състезание, тъй като е само на 4 часа път от София и по-голямата част от него е магистрала, но има ли други интересни места, в близост до които можем да посетим и съчетаем състезанието с почивка и за семейството ни?

Много добър въпрос. Разбира се местата, които можете да посетите извън плажа на Катерини, са много. Планината Олимп е фантастична! Няма думи, които да я опишат в два реда. Древният град Дион, където има много дълга археологическа история. Също така в древния град Пидна може да се видят солените лишеи с отопляеми кални бани. На около 40 км се намират македонските гробници на Александър Велики и цар Филип Велики. И ако някой останя няколко допълнителни дни, може да посети Метеора или Солун. Разбира се, има планински селища в Олимп, които са традиционни екотуристически дестинации. И както може би знаете хубавото на местноста Катерини е, че предлага възможности за настаняване на много достъпни цени

Публикуваме и интервюто в оригиналния му вид без редакторска намеса.

 • Hello Iordanis, it is a great pleasure to have you here answering on our questions. Already 7 year from the first Almiraman let`s go back from the beginning tell us how everything starts?

First of all thank you very much for the opportunity you give me to speak to you and send my greetings to all friends in Bulgaria, it all started when in 2013 after many years of successful mountain bike racing orginizing and while I was already involved as a sportsman triathlon my little son dropped the idea very simply: “dad why not doing a triathlon in our city?” so I started and with the help of many friends in 2014 we established the first almiran in may very successfully

 • Almiraman is amazing whole weekend of Triathlon. Please share with us more about the race program for those 2 days?

It is a busy weekend which starts Saturday at 10:30 with open water swimming with three races 1000m, 2.5km and 5km r followed by awards ceremony and at 15:30 we have the almiraFAST triathlon race . At 18:30 there is a Sports Meeting Seminar with Trainers Doctors and Triathlon Scientists, and at 20:30 the Race briefing for all athletes and spectators which is followed by a Pasta Party in the evening and the following Sunday morning at 7:30 we have the start of our great race of almiraMAN half iron distance, at 15:30 we have the medal ceremony and after that party for everyone.

 • Who can participate on those races? How well we have to be prepared for AlmiraFast or Almiraman? Can we participate in relay with our friends if we don`t feel very confident with one of the disciplines?

Anyone can participate as long as they have set a goal and made the decision , as you well know most races end with the mind and heart. Training just helping us to be much better after the finish and the next day, or if we are aiming to achieve a pr.
Of course there is the possibility of the relay for team-friendly, family or even corporate involvement so we develop bonds with our family with our friends with our colleagues through three finishing joint sports.

 • Almiraman has one of the best atmosphere and well organized race supported by all the volunteers and spectators. How do you motivate those people to come and help or watch the race?

Thank you for your kind words, it is something of course that the whole team has done together. Quite simply because when we talk about our fight it comes out really effortlessly and we smile about what we have accomplished. I feel like I did in the first year as well and I think it’s been a long way in the world that is watching it so it’s giving it back to the athletes

 • Last year there were many Bulgarians on the race. How this number of participants has developed during the years and how many do you expect this year?

First participants from Bulgaria were in 2016 and I think he was very pleased so Slowly this spread through the Bulgarian triathletes, of course the help of social media as much as I think we did something good the early years , so more friends Bulgarian triathletes came and we are happy that only positive comments coming back! for 2020 definitely we await more than last year so we will be very happy for the company to grow and getting knowing each other and have a good time and laugh Like every year

 • Almiraman is very convenient race for us because it is only 4 hours driving from Sofia and most of it is highway but are there any other interesting places close by which we can visit and combine the race with holiday also for our family, except the great food?

Very good question and observation Of course the places you can visit Outside of Katerini beach are many. Mountain Olympus which is fantastic There are no words to describe the mountain in two rows, also there is the ancient city of Dion where there is very long archaeological history Also in the ancient city of Pydna there are the salt lichens with heated mud baths, about 40 km away there are the Macedonian tombs of King Philip the Great’s Alexander father. And if anyone spend extra days can visit Meteora or Thessaloniki. Of course there are mountain villages in Olympus which are traditional ecotourism destinations. And as you may know The good thing about Katerini beach is that it offers accommodation options from very affordable rooms and nice inns up to five stars hotels.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *